Yến tươi chưng sẵn vị hạt sen

60.000

YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN VỊ HẠT SEN. Có 6 size:
– 80ml (9gr yến tươi) giá 60.000đ/hủ – 100ml (15gr yến tươi) giá 95.000đ/hủ – 200ml (30gr yến tươi) giá 195.000đ/hủ – 280ml (40gr yến tươi) giá 265.000đ/hủ – 380ml (55gr yến tươi) giá 360.000đ/hủ – 500ml (70gr yến tươi) giá 450.000đ/hủ

* Cam kết 100% thành phần yến tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản và tẩy rửa.

* Cách bảo quản yến tươi chưng sẵn: Trữ tủ lạnh ngăn mát. Vị hạt sen và hạt chia nên dùng trong 2 ngày. Các vị còn lại dùng trong 7 ngày. * Vui lòng đặt trước 1 ngày bạn nhé!

Mô tả

YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN VỊ HẠT SEN. Có 6 size:
– 80ml (9gr yến tươi) giá 60.000đ/hủ – 100ml (15gr yến tươi) giá 95.000đ/hủ – 200ml (30gr yến tươi) giá 195.000đ/hủ – 280ml (40gr yến tươi) giá 265.000đ/hủ – 380ml (55gr yến tươi) giá 360.000đ/hủ – 500ml (70gr yến tươi) giá 450.000đ/hủ

* Cam kết 100% thành phần yến tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản và tẩy rửa.

* Cách bảo quản yến tươi chưng sẵn: Trữ tủ lạnh ngăn mát. Vị hạt sen và hạt chia nên dùng trong 2 ngày. Các vị còn lại dùng trong 7 ngày. * Vui lòng đặt trước 1 ngày bạn nhé!