Yến tươi chưng sẵn vị gừng

60.000

YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN VỊ ĐƯỜNG PHÈN.
BAO GỒM 7 SIZE +80ml (9gr yến tươi) – 60,000đ; +100ml (15gr yến tươi) – 95,000đ; +200ml (30gr yến tươi) – 195,000đ; +280ml (40gr yến tươi) – 265,000đ; +380ml (55gr yến tươi) – 360,000đ; +500ml (70gr yến tươi) – 450,000đ; +350ml (53gr yến tươi) – 330,000đ/chai.
– Thành phần: yến tươi nguyên chất, chưng cách thủy kèm vị gừng tự nhiên và đường phèn. – Cam kết 100% yến sào thiên nhiên, không pha trộn, không sử dụng chất bảo quản và chất tẩy trắng.

Mô tả

YẾN TƯƠI CHƯNG SẴN VỊ ĐƯỜNG PHÈN.
BAO GỒM 7 SIZE +80ml (9gr yến tươi) – 60,000đ; +100ml (15gr yến tươi) – 95,000đ; +200ml (30gr yến tươi) – 195,000đ; +280ml (40gr yến tươi) – 265,000đ; +380ml (55gr yến tươi) – 360,000đ; +500ml (70gr yến tươi) – 450,000đ; +350ml (53gr yến tươi) – 330,000đ/chai.
– Thành phần: yến tươi nguyên chất, chưng cách thủy kèm vị gừng tự nhiên và đường phèn. – Cam kết 100% yến sào thiên nhiên, không pha trộn, không sử dụng chất bảo quản và chất tẩy trắng.